Vyhledávání

Kontakt

Obecní knihovna Jiřice
Jiřice 110
396 01 Humpolec

+420 723 252 933

jiriceknihovna@seznam.cz

Přístavba Základní školy v Jiřicích.

05.10.2012 17:25

V roce 2000 se splnilo očekávání několika generací a začala přístavba ZŠ Jiřice.

Pamětníci vědí, že podmínky v Halíkově vile byly nevyhovující nejen pro školní kuchyni, ale i pro družinu, která byla umístěna ve stávající školní jídelně. Mateřská škola byla umístěna v patře budovy ve třech místnostech, nevyhovující byla umývárna a WC. Z těchto důvodů bylo každoročně zažádáno o dotaci na přístavbu školy v sousedství stávající ZŠ. S přístavbou se začalo postupně od roku 1997 a to z dotací z programu obnovy venkova která činila cca 200 tis. Kč. Začalo se suterénem pod kuchyní,  tuto přístavbu prováděli důchodci Hrala, Loukota, zaměstnanec Morava a branci (civilbní služba). Při zednických pracích zaskakoval i starosta obce. V říjnu 1999 se podařilo získat  z MF finanční dotaci ve výši 500 tis.Kč, byla položena sanitární kanalizace a byly zabetonovány základy stavby včetně základové desky. Do projektu byla dodatečně zahrnuta demolice a výstavba spodní třídy a části obecní knihovny. Z těchto důvodů byla jedna třída přemístěna po dohodě do farní budovy a knihovna přemístěna do stávající budovy. Dále byla provedena rekonstrukce střechy včetně krovů a fasády,  aby se vše vzhledově sladilo z novou přístavbou školy. Celkové náklady včetně dotace z MF činily cca 34 mil. Kč.

V příloze Webu :FOTOGALERIE  je umístěno dokumentární foto z MŠ: Halíkova vila a z přístavby a rekonstrukce ZŠ.