Vyhledávání

Kontakt

Obecní knihovna Jiřice
Jiřice 110
396 01 Humpolec

+420 723 252 933

jiriceknihovna@seznam.cz

Vzpomínky na Jiřice pana Antonína Svobody nar. 1924 - zemřel v roce 2009 *

21.10.2011 15:22

Otevírám první část vzpomínek pana Antonína Svobody nar.v roce 1924 - zemřel v roce 2009,  občana Jiřic a Petrovic  kde několik let vedl obecní kroniku.

Musím se rozpomenout na dobu našeho mládí a školní léta. V Jiřické škole kam jsem začal chodit, se nacházeli tři třídy a byt řídícího. První a druhá třída byla společná třetí samostatná, čtvrtá a pátá společná. V jedné třídě se učilo 30 až 40 žáků. Každá středa byla volná. Chodili tam děti různých vrstev rodičů, sedláků, chalupníků, drobných řemeslníků / t.j. kovářů, kolářů, šveců ( obuvníků ) krejších, švadlen, cestářů, listonošů, sedlářů, hajných, hrobaře, dělníků kteří chodli za prací do Humpolce, hlavně otcové, neboť matky pracovali doma, poněvadž skoro každý dělník měl kousek pole, aby měl svoje živobytí. Také děti z pazderen, kterých bylo v okolí vesnice dosti ( Šímova, Lukšova, Vaňkova, Rokosova a u hřbitova Matouškova .Také z mnoha samot jako jsou Kopanina, Radostín, Svejborka, Rokosky, Trucbába odtuď odevšad posílali rodiče své děti do školy. Musím poznačit  co to byla pazderna. Malá chaloupka v polích většinou dřevěná vymazaná hlínou, došková střecha, malá okénka a v ní bydlila rodina která u toho sedláka co měl tu pazdernu pracovala a hlídala v noci jeho úrodu na polích. Já jsem měl za svoje nejlepší kamarády dva hochy z chudobince, to byl zas takoví delší barák kde bylo asi pět místností a v každě bydlela jedna rodina. Moje kamarády vychovávala stará babička která chodívala pracovat jak na pole k sedlákům, tak pomáhat s úklidem do různých rodin. Vpoledne když přinesla talíř s jídlem a konvičku s polévkou, hoši se do toho s chutí pustili, že na babičku někdy nezbylo skoro nic a odpoledne musela jít pracovat hladová. V té malé světničce kde bylo malé okénko a věčné šero jsem se cítil tak spokojen jak nikde na světě. V rohu stála stará  kachlová kamna, dvě postele a na každé dřevěná tabule, aby se nemuselo mnoho stlát a také to sloužilo na odkládání různých věcí. U zdi stolek a kolem lavice kterých bylo v každé světnici více než židlí. Ještě musím poznačit, že ta tabule na pelestích postele byla dobrá k tomu když děcka něco provedli a hrozil výprask tak to byla jedinečná schovávačka, kterou jsem sám doma několikrát použil a probudil jsem se až večer když mne rodiče našli jak spím. V tom chudobinci bydlela rodina obecního pilicajta a ponocného v jedné osobě. Ten měl za úkol bubnovat na malý bubínek na veřejných místech ve vesnici a číst tam zprávy které mu dodával starosta obce. V noci potom procházel vesnicí a pískal na píšťalku každou noční hodinu. Mnoho obyvatel chudobince chodilo na různé práce. Chudobinec také sloužil pro přestárlé občany vesnice kteří neměli nikoho kdo by se o ně staral a také pro ty kteří celí život žili jinde a na stará kolena přišli na obec. Ti potom chodili po pořádku, což znamenalo chodit každý den pro jídlo do jiného stavení.

 

Program Čtenářská gramotnost dětí

Další zajímavosti z knihovny , obce a historie obce najdete na Facebooku.

06.10.2015 20:13
Facebook Obecni knihovna Jiřice ************************************* Facebook Jiřice Knihovna ***************************** Jsou zde umístěny videa z dění v obci od roku 1990 * části kroninky napsaná zpětně od roku 1914 a další část od roku 1918 do roku 1939 *další část obecní kroniky psaná zpětně...

Novinky

Online katalog

06.08.2015 10:40
Vážení, dnes byl spuštěn nový online katalog knihovny. https://jirice.knihovny.net

Nové foto na Facebooku knihovny

03.02.2014 07:58
Bylo zveřejněno nové foto na Facebook/jiriceknihovna 

Klub Pampeliška

03.02.2014 07:54
Národní přehlídka klubů Pampeliška 2014. Skanzen Modrá, okr. Uherské Hradiště

Nové knihy pro děti a mládež - září 2012

02.09.2012 14:17
K zahájení nového školiního roku zakoupila knihovna nové knihy pro děti 6 až 10 let. Dále byly zakoupeny knihy pro dospělé  jak beletrie tak fotoknihy regionální tematikou  kraje Vysočina. Ve spolupráci Městskou knihovnou Pelhřimov jsou dováženy výměné fondy knih s různou tematikou, byla...

Jiřické Kalendárium - květen 2012

02.05.2012 15:32
V květnu se v Jiřicích událo vysvěcení zvonů 2.5.1992 byly za účasti lidí ze širokého okolí posvěceny zvony Maria a Jakub opatem ze Želiva dr.h.c. Vítem Bohumilem Tajovským. Zvony byly odlity v Brodku u Přerova ve zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrychové. Půjčený zvon byl odvezen do Senožat. Ze...

20 výročí obnovení divadelního spolku v Jiřicích

23.03.2012 17:42
14.3.1992 byla uvedena premiéra kabaretu nově obnoveného divadelního spolku v Jiřicích. Divadelní spolek vznikl pod vedením pana Josefa Suka. Vzpomínka patří též zakládajícím členům obnoveného divadlního spolku v Jiřicích, kteří se tohoto výročí nedožili - panu Josefu Sukovi, Stanislavu Vránkovi,...

Jiřice: historie dávná i nedávná

16.12.2011 15:55
Upozorňujeme na nové video Jiřice - historie dávná i nedávná.

Jak se platilo za Rakouska Uherska

29.06.2011 17:58
Platidla:     zlatý,zlaťák,zlatka    =stříbrná mince v hodnotě 1 zlatého rakouské měny                   ...

Jak se měřilo, vážilo, platilo za Rakouska Uherska PLOŠNÉ MÍRY

29.06.2011 17:35
Plošné míry:   korec = 1/2 jitra rakouského ´2877 m2 = 0,28 ha = 1 strych                         jitro     = 2837 m2, od r. 1764 jitro rakouské =...

Informace pro návštěvníky

06.05.2011 16:45
Vítejte na novách webových stránkách Obecní knihovny Jiřice kraj Vysočina * boudou obsahovat * dění v knihovně * nabídku knih * historické články z obce * fotogalerii z historie obce a ze součastnosti obce.

Vzpomínky na Jiřice pana Antonína Svobody nar. 1924 - zemřel v roce 2009 *

V této rubrice nejsou žádné články.

Jak se žilo v Jiřicích v 30 letech min. století , vzpomínky pana Antonína Svobody 3.pokračování

3. část vzpomínek pana Antonína Svobody

11.11.2011 17:25
To musel ještě kočí v noci zapřáhnout do bryčky a s panímámou hledat hospodáře ve městě  Humpolci po hospodách.Ten někdy utratil a prohrál peníze za pár koní a potom to chtěl za krátký čas zase nahospodařit.U takových však čeládka dlouho nesloužila a hledala si službu jinde. U některých...

4. pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody, aneb, život v Jiřicích v 30 letech 20. stol.

Čtvrté pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody * jak se žilo v Jiřicích v 30. letech 20.stol.

25.11.2011 17:09
Jindy zase otec šel dozadu a jiný host uřízl krájený salám který vysel na hřebíku a pod ním byl nůž, salám se ještě hýbal když se otec vrátil, započítal přiměřenou částku a host nic nenamítal. Také různé drobné zboží jako jsou cigarety, čokolády i bombony se ztrácely. To se však v té době dělo,...

I. světová válka a obec Jiřice

V této rubrice nejsou žádné články.

Čtenářům a dalším návštěvníkům knihovny

V této rubrice nejsou žádné články.

Střípky z historie Jiřiic

Politická obec Jiřice v roce 1914

20.01.2012 17:24
Politická obec:Jiřice části osady:Borovinský, Brunův mlýn ( Brunka ), Kobylec, Kopaniny, Močidla, Radostín, Svejborka, Trucbába, U Čapka, U Dvora, U Hájovny, U Kudrnů. Počet obyvatelstva: 832, vesměs Češi z nich 809 katolíků a 23 evangelíků. Počet domů: 109 Obecní zastupitelstvo: čítá 12...

Páté pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody

Páté pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody

16.12.2011 16:20
V poledne když se jarmarečníci vraceli domů mnoho se jich zastavilo v hostici. Skoro před každou hospodou byl na pevno přidělán dřevěný rám a na něm upevněno několik železných kroužků do kterých se přivazovala zvířata která se vodila z trhu. Tam se každý kdo koupil chlubil svím zvířetem. Kdo...

Šesté pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody

Šesté pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody

21.03.2012 17:56
O pouti stál na návsi kolotoč který se točil ručně. Za svezení se platilo 20 haléřů a když se chtěl někdo svést zadarmo musel točit pět písniček aby se jednou svezl. Někdy se z toho točila až hlava jak jsme rychle na kolotoči běhaly za sebou.Chodilo se stavět sedlákům len do koziček a tím nám...

Zajímavé osudy

Část rodu Rychetníků pochází z Jiřic a Trucbáby

30.03.2012 18:30
Jan Rychetník 18.6.1889 + 19.6.1979 bojoval za I.světové války v Rusku v Čs. legií na obsazené magistrále ( cesta na východ ),  jako člen vedení vyplácel československé posádky. Za II.světové války jej pronásledovalo gestapo za to , že neodevzdal peníze legionářské jednoty v Brně...

Novinky

Online katalog

06.08.2015 10:40
Vážení, dnes byl spuštěn nový online katalog knihovny. https://jirice.knihovny.net

Nové foto na Facebooku knihovny

03.02.2014 07:58
Bylo zveřejněno nové foto na Facebook/jiriceknihovna 

Klub Pampeliška

03.02.2014 07:54
Národní přehlídka klubů Pampeliška 2014. Skanzen Modrá, okr. Uherské Hradiště

Nové knihy pro děti a mládež - září 2012

02.09.2012 14:17
K zahájení nového školiního roku zakoupila knihovna nové knihy pro děti 6 až 10 let. Dále byly zakoupeny knihy pro dospělé  jak beletrie tak fotoknihy regionální tematikou  kraje Vysočina. Ve spolupráci Městskou knihovnou Pelhřimov jsou dováženy výměné fondy knih s různou tematikou, byla...

Jiřické Kalendárium - květen 2012

02.05.2012 15:32
V květnu se v Jiřicích událo vysvěcení zvonů 2.5.1992 byly za účasti lidí ze širokého okolí posvěceny zvony Maria a Jakub opatem ze Želiva dr.h.c. Vítem Bohumilem Tajovským. Zvony byly odlity v Brodku u Přerova ve zvonařské dílně Marie Tomáškové - Dytrychové. Půjčený zvon byl odvezen do Senožat. Ze...

20 výročí obnovení divadelního spolku v Jiřicích

23.03.2012 17:42
14.3.1992 byla uvedena premiéra kabaretu nově obnoveného divadelního spolku v Jiřicích. Divadelní spolek vznikl pod vedením pana Josefa Suka. Vzpomínka patří též zakládajícím členům obnoveného divadlního spolku v Jiřicích, kteří se tohoto výročí nedožili - panu Josefu Sukovi, Stanislavu Vránkovi,...

Jiřice: historie dávná i nedávná

16.12.2011 15:55
Upozorňujeme na nové video Jiřice - historie dávná i nedávná.

Jak se platilo za Rakouska Uherska

29.06.2011 17:58
Platidla:     zlatý,zlaťák,zlatka    =stříbrná mince v hodnotě 1 zlatého rakouské měny                   ...

Jak se měřilo, vážilo, platilo za Rakouska Uherska PLOŠNÉ MÍRY

29.06.2011 17:35
Plošné míry:   korec = 1/2 jitra rakouského ´2877 m2 = 0,28 ha = 1 strych                         jitro     = 2837 m2, od r. 1764 jitro rakouské =...

Informace pro návštěvníky

06.05.2011 16:45
Vítejte na novách webových stránkách Obecní knihovny Jiřice kraj Vysočina * boudou obsahovat * dění v knihovně * nabídku knih * historické články z obce * fotogalerii z historie obce a ze součastnosti obce.

Kdo byl kdo v Jiřicích

Vzpomínka k 90. výročí úmrtí.

07.09.2012 18:25
Dne 3. srpna 1922 zemřel v Praze v

Foto * Jiřický farář Miloš Antonín Záruba

Sedmé pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody

Sedmé pokračování vzpomínek pana Antonína Svobody * rok 1943 * 1945

02.11.2012 15:33
Jeden hospodář sehnal několik pytlů odpadu z Jihlavské tabačky, zase jen za máslo a vždycky nějaký tabák na sítu přesál, aby mohl vášnivé kuřáky obdarovat. Jaký byl pohled na rozjařené oči kuřáka při balení té cigeretky nelze ani vypsat, to se muselo prožívat. Když tabák na balení cigarety došel,...

Nové knihy v Jiřické knihovně od 8.11.2013

NOVÉ KNIHY V JIŘICKÉ KNIHOVNĚ OD 6.12.2013