Vyhledávání

Kontakt

Obecní knihovna Jiřice
Jiřice 110
396 01 Humpolec

+420 723 252 933

jiriceknihovna@seznam.cz

Zápis o stavu zemědělství na panství Želivském v roce 1674.

13.04.2012 16:21

Páni komisaři nacházejí na Želivsku, visituovaném v říjnu 1674, spatřilo se obilí hustě seté, sotva čtvrt lokte od země vyrostlé /loket = 0,593 m /. Někde pro samý vřes a drobný mech ani tráva růsti nemohla. Zbytečně hustým setím vyhazuje se semeno, kterého je nedostatek, protože mandel  / 15 ks snopu /sype jen věrtel / 23,5 l /  a někde i půl, takže něco málo přes výsevek se klidí a mnoho již oraných polí ladem ležeti musí. V říjnu na Želivsku bylo obilí ještě na poli, to dali komisaři poraziti na zkoušku, na pražskou míru na rozdílných místech na vyměřených honech rozšívati a shledali , že přes 32 strychů pro skalnatost padnout nemůže.Jen někde může se vysíti 36, až někde i 40 strychů na lán.  / lán asi 18550 m2 *  18,55 ha * ar = 100m2 * strych ´= 290 l nebo 2837 m2 /.

Skalnatá pole se dají těžko hákovat a musí se často kopati.Musi se i čtyřma zapřaženými kusy potahu orati pro kamenitost.Jen málokteré pole se dá orati pluhem, většinou jen hákem 4 zapřaženými kusy potahu.

Pole druhé třídy všeobecně dávají úrodu po strychu /290 l nebo 2837 m2 / vysetí  5 až 6 mandel mandel sypal na 3 věrtele / věrtel 23 l / . Pole ve třetí třídě, jichž byla velká většina, dávají po strychu 3 až 4 mandele, mandel sypal na 2, nejvýše na 3 věrtele, někde jen 1 1/2 věrtele.

 Volně zpracováno dle zápisu uloženým v Humpoleckém muzeu Dr.Aleše Hrdličky.